Radio Tick Talk

Saadikhani E01

October 19, 2018

در سعدی خوانی محمدامین نجفی برای شما متن گلستان و بوستان و غزلیات سعدی رو که در هر قسمت اقلیم پارس داستانش رو تعریف کردیم، 
روخوانی می کند

سعدی خوانی پادکستی از رادیو تیک تاک

با شما حرف می زنیم

Podbean App

Play this podcast on Podbean App